פוליאורטן לבידוד תרמי בהתזה

חשיבות הבידוד התרמי מתגברת יחד עם המודעות לבנייה ירוקה, חשיבה סביבתית והתייקרות האנרגיה. מתוך מגוון אמצעי הבידוד, קצף הפוליאוריטן המותז (SPF) מוכיח עליונות בכושר הבידוד. קביעה זו מסתמכת על הספרות המקצועית ומאוששת פעם נוספת בבדיקה עדכנית במת"י (מצורף בהמשך). בדיקת מעבדה זו מציגה תוצאה פחות טובה מהקיים בשטח מכיוון שהיא לא משקפת את מכלול היתרונות של הפוליאורטן המותז, ביניהן: שכבת בידוד רציפה ללא גשרים תרמיים (הקיימים בלוחות) וביטול תופעת הלוחות המתנתקים וצפים בעת יציקת הבטקל על גגות. בנוסף, ניתן ליישם את "שמיכת הבידוד" הזו על פני כל משטח מבוקש, כולל משטחים מקומרים, עם הפרשי גבהים, בעלי עצמים (כגון צנרת על הרצפה) וכו'. ככל שדרישות הבידוד יעלו (לדוגמא כפי שמשתקף מהרביזיה האחרונה בת"י 1045-1), יאפשר הפוליאורטן המותז לעמוד בדרישות בעובי הנמוך ביותר (חיסכון של נפח). בפירסומי הטכניון (ביוזמת משרד התשתיות הלאומיות) נמצא כי תוספת של מספר ס"מ של פוליאורטן יביאו לחיסכון אדיר (לדוגמא 35% באיזור ג') בהוצאות האנרגיה[1] והחזר ההשקעה קצר ביותר (שנה במחירי האנרגיה של שנת 2010).

את בידוד הפוליאורטן ניתן ליישם בהתזה על מרבית התשתיות  (ובצורה מעולה על בלוקים, בטון, פח, אסבסט, עץ…). הסיבה לכך נעוצה בין היתר בכושר ההדבקה הגבוה של הפוליאורטן (ועל כן המגוון האדיר של דבקים וחומרי איטום איכותיים המבוססים על פוליאורטן).

השימוש בפוליאורטן לבידוד תרמי בעולם המערבי נמצא זה שנים ארוכות במגמת צמיחה דו-ספרתית, במיוחד בארה"ב, קנדה ומדינות מערב אירופה, שם הביאה המהפכה הירוקה לגידול תלול בשימוש.

ישנו חשש פסיכולוגי מהתנהגות קצף הפוליאוריטן באש אך הוא אינו מבוסס: על פי ת"י 921 הדרישות מפוליאורטן מוקצף יהיו זהות לנדרש מחומרי בידוד מוקצפים/פולימרים אחרים (כולל כאלה שלכאורה אינם פולטים גזים רעילים). קביעה זו מתבססת בין היתר על בדיקות שנערכו ע"י המכון הלאומי לחקר הבנייה שבטכניון ומעבדת האש של מת"י ובהן נמצא כי ריכוז הגזים הרעילים בפוליאורטן נמוך באופן משמעותי מהריכוז הקריטי המותר (לדוגמא, ב-HCN 7 לעומת 40 ppm). לעומת זאת, ניסויים בקנה מידה גדול (large scale tests) מראים יתרון מובהק לפוליאורטן בכלל ולPIR  בפרט על פני קצפים תרמופלסטיים (דוגמת EPS/קלקר/סילבר למיניו), גם אם האחרונים עומדים בתקני עיכוב הבעירה הקיימים (בשל כך מעדיפים בארה"ב גגות מפוליאורטן על פני קלקר). ריכוז המידע לגבי בטיחות השימוש בפוליאורטן באש מצוי בחוברת  "בטיחות האש של קצפי פוליאורטן לבידוד תרמי מסידרה IN".

נשמח לענות על כל שאלה ולעזור לכולנו לבודד טוב יותר, לחסוך באנרגיה ובכסף ולעזור לסביבה…

מוליכות חום של חומרי בידוד

כפי שמפורסמות ע"י היצרנים 

החומר

משקל מרחבי

(ק"ג למ"ק)

מוליכות תרמית

W/m°C 

תאריך בדיקה

קצף פוליאורטן (פוליאורטן בע"מ) *

39

0.0197

1/4/2012

קלקר F15 +

15

0.038

 

קלקר F20 +

20

0.035

 

קלקר "F30" +

30

0.0345

 

צמר סלעים

80

0.0363

 

         * תעודת בדיקה מספר 9213205985          + חברת פוליביד            חברת גולמט

 

[1] ראה "תפקוד תרמי של בניינים ופיתוח קווים מנחים לתכנון מודע לאנרגיה, חלק ראשון: קווים מנחים לתכנון בנייני המגורים, מרץ 2002"

בנייה וקידום אתרים בנייה וקידום אתרים